محصولات کشاورزی
کشاورز

خرید عمده محصولات کشاورزی

تعداد فراوانی از محصولات کشاورزی کشور ما در رتبه‌های بین المللی ۱ تا ۱۰ قرار می‌گیرند به همین خاطر خرید عمده محصولات کشاورزی متداول است.

ادامه مطلب »
کشاورز

خرید عمده میوه از باغ

مصرف انواع میوه همواره یکی از اساسی ترین اعضای هرم تغذیه به شمار می آید، لذا خرید عمده میوه از باغ بسیار معمول است. یک

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

خرید مستقیم سبزیجات از کشاورز

بهرمندی از اینترنت مسیری برای خرید مستقیم سبزیجات از کشاورز و در حقیقت تغییر بستر های بازاریابی در کشاورزی به شمار می آید. آغاز و پیشرفت یک

ادامه مطلب »